• /

Amerika

TOYOTANI®Globalni projekti – Amerika

Lokacija:Kalifornija, SAD, Sjeverna Amerika

Ttip:Staklenik sa više raspona

Cudariti:Kanabis i cvijeće

Cprekoračenje:Clear Poly Film

IDatum instalacije:jun/2019